Home I Algemene informatie I Locatie Ansen l Locatie Kerkenveld I Locatie Havelte l Locatie Fort I Wie zijn wij  I Zorg I FinanciŽn en kosten I Vrienden van de Berkenhof I Links I  Nieuws I Contact  

 

 

 WELKOM BIJ WOONZORG
"DE BERKENHOF"


 

Visie
De Berkenhof wil ouderen met een zorgvraag een thuis bieden in een veilige en comfortabele omgeving.
Een thuis waar de zorg zich aanpast aan hun wensen, waarden en normen. Liefdevolle persoonlijke zorg en verpleging zijn hier vanzelfsprekend in verweven. Een thuis waar altijd rekening gehouden wordt met ieders persoonlijkheid, leefwijze, levensbeschouwing en voorgeschiedenis.
Wij vinden het belangrijk dat de bewoner zoveel mogelijk de eigen regie houdt en willen het verschil tussen zelfstandig thuis wonen en het wonen in een woonzorg voorziening zo klein mogelijk houden. Contact en overleg met familie vinden we belangrijk, ook zij moeten zich welkom voelen.

Ontstaan
Hoe is de Berkenhof ontstaan? Wij (Meta Kroon en Jacqueline Smit) hebben altijd in de zorg gewerkt. We zagen dat in de reguliere zorgcentra de zorg aan het veranderen is: er komen steeds meer administratieve werkzaamheden bij en de zorg wordt steeds afstandelijker en bureaucratischer. Naar ons idee ging het helemaal de verkeerde kant op; waar het daadwerkelijk om gaat - “het zorgen voor”- leek bijzaak te worden.

Daarom zijn wij gaan rondkijken hoe het anders zou kunnen in de zorg. Eerst hebben we gekeken naar verschillende boerderijen om zo het landelijk wonen te creŽren. Na een tip kwamen we terecht bij het voormalig pand van restaurant de Markies van Karabas in Kerkenveld.

Vanaf het eerste moment dat wij een kijkje in het pand namen waren we enthousiast: een hele mooie locatie, voldoende ruimte zowel in het pand als daar buiten. Ook de locatie is prachtig, het pand ligt naast de plaatselijke speeltuin, achter het pand is een bos, waar men eventueel een wandeling kan maken. En wat ook heel belangrijk is: het pand staat midden in het dorp, dus midden in de samenleving.

Samen met onze mannen hebben we het pand gekocht en opgeknapt. Dat was een hele grote en riskante stap. We wilden een hoge woonkwaliteit kunnen bieden maar het ook voor iedereen betaalbaar houden.
Inmiddels is duidelijk geworden dat dit gelukt is. Het is ook ons “tweede huis” geworden en samen met een klein aantal collega’s en actieve vrijwilligers vormen wij het team rondom de bewoners. Wij helpen zelf ook mee in de zorg, zodat wij dicht bij de bewoners staan en om onze passie “het zorgen voor” te kunnen blijven uitoefenen.
De reacties waren vanaf het begin heel positief. Toen in 2012 de vraag kwam of we ook in de leegstaande school in het dorp Ansen een dergelijke voorziening zouden willen opzetten zijn we daar op ingegaan. Inmiddels functioneert de Berkenhof Ansen ook naar wens. Een ander gebouw, een andere sfeer maar hetzelfde concept en dezelfde kwaliteit.

Nu
Inmiddels is de Berkenhof een officieel erkende zorgorganisatie met “productieafspraken” met gemeentes en zorgkantoor. Wonen en zorg zijn bij ons financieel gescheiden. Dat betekent dat u een appartement huurt en de zorg apart wordt berekend. De huur van de appartementen ligt onder de huurtoeslaggrens en voor de zorg betaalt u een eigen bijdrage die in het hele land gelijk is.
De zorg die u nodig heeft kan vanuit verschillende regelingen gefinancierd worden, zoals uw zorgverzekering, de WLZ, de WMO of een PGB. Samen met u kunnen we de beste mogelijkheid zoeken. Wanneer u daarover onafhankelijk advies wilt kan dat ook. Uw zorgverzekering biedt die mogelijkheid. De organisatie voldoet tenminste aan de eisen die aan elke zorginstelling gesteld worden.
In de afgelopen jaren zijn ook het voormalige gemeentehuis in Havelte en de voormalige school in Fort aangekocht. In Havelte is de verbouwing in 2016 afgerond en woont men hier met veel plezier. De verwachting is dat in september 2018 de locatie Fort in gebruik genomen kan worden.

Kwaliteit

De locaties zijn echt kleinschalig, zo klein dat we elkaar goed kennen en tegenkomen. De sfeer is informeel, bewoners mogen meedenken en meehelpen als ze dat willen. Over het eten en activiteiten vindt bijvoorbeeld als vanzelfsprekend overleg plaats. Bewoners bepalen zelf wanneer ze in de gemeenschappelijke ruimte willen verblijven of in hun eigen appartement. De regie en verantwoordelijkheid ligt zoveel mogelijk bij de bewoner/cliŽnt. Familie maar ook anderen die het dorp wonen zijn welkom, net als thuis.
Tegelijkertijd is Woonzorg de Berkenhof een erkende zorginstelling die zorg van prima kwaliteit levert. In Woonzorg de Berkenhof werkt uiteraard gediplomeerd en deskundig personeel. Maar het is een klein team en bewoners en medewerkers kennen elkaar en zijn geen nummer. We houden ons aan de eisen die door zorgverzekeraars en/of zorgkantoren worden gesteld, voor iedere cliŽnt is er een individueel zorgplan waar de bewoner invloed op heeft, er vindt gestructureerd overleg met bewoners en familie/contactpersonen plaats, er wordt samen gewerkt met artsen en andere hulpverleners, er is een transparante registratie, een klachtenprocedure en dergelijke.
Kortom: de zorg is gewoon goed maar de menselijke maat is bijzonder.

Organisatie
Elke locatie van de Berkenhof functioneert zelfstandig met een eigen klein team van medewerkers. Eťn van de medewerkers is voor u een vast aanspreekpunt. Maar u kunt meestal met uw vragen ook terecht bij de medewerker die op dat moment dienst heeft. En natuurlijk kunt u met Jacqueline Smit of Meta Kroon overleggen als dat nodig is. Zij vormen samen ‘het bestuur’ van de organisatie en hun telefoonnummers vindt u onder het kopje ‘contact’.
Het bestuur wordt gecontroleerd door een Raad van Commissarissen.
Er is ook een cliŽntenraad. De namen van de leden van de cliŽntenraad zijn op elke locatie beschikbaar. De jaarrekening 2017 van onze organisatie staat nu online en is voor een ieder ter inzage: volg link naar jaarrekening 2017

                                  Locatie Ansen                                                          Locatie Kerkenveld

               
Locatie Havelte                                         Locatie Fort
 

Woonzorg "De Berkenhof", Jan Haarstraat 24, 7926 TC Kerkenveld. Telefoon: 0528-281000
Woonzorg "De Berkenhof", Voorlanden 1, 7964 KN Ansen. Telefoon: 0522-471806
Woonzorg "De Berkenhof", Boskampsbrugweg 2,7971 CL Havelte. Telefoon: 0521-208000
Woonzorg "De Berkenhof", Fort 50, 7924 RC, Fort. Telefoon 0655773874 of 0655754400

 

Home I Algemene informatie I Locatie Ansen l Locatie Kerkenveld I Locatie Havelte l Locatie Fort I Wie zijn wij  I Zorg I FinanciŽn en kosten I Vrienden van de Berkenhof I Links I  Nieuws I Contact