COVID 19

Corona maatregelen versoepeling

← Terug naar overzicht
18 juni 2020

                                                                                                                                  10-06-2020

Stapsgewijs hebben we de afgelopen weken een lichte versoepeling van de corona maatregelen genomen.  Het is fijn te kunnen mededelen dat het virus onze locaties nog niet heeft getroffen.

Daarom hebben we als organisatie besloten om de maatregelen vanaf maandag 15 juni verder te zullen versoepelen. De bezoekregeling wordt uitgebreid( op afspraak, aantal personen en tijden) een wandelingetje is weer mogelijk ( onder begeleiding) en de vrijwilligers zijn weer welkom op gepaste tijden in onze locaties.

Uiteraard zijn deze maatregelen alleen mogelijk als zich geen besmettingen voordoen. We zijn ons er van bewust dat deze versoepeling  risico’s met zich mee brengt. We gaan bij binnenkomst van bezoek een vragenlijst invullen wat betrekking heeft op corona-klachten en zal de temperatuur gemeten worden. U wordt verder begeleid naar en van het appartement.

We vragen uitdrukkelijk dat een ieder zijn verantwoordelijkheid neemt om eventuele klachten serieus te nemen. Het risico voor besmetting blijft aanwezig in ons kleinschalige woonvorm waar een ieder veel met elkaar in contact komt.             

Het is en blijft belangrijk dat iedereen zo min mogelijk kans op besmetting loopt. Een belangrijk advies aan iedereen blijft, ondanks de versoepeling van de maatregelen; regelmatig handen wassen, en letten op het hoesten en niezen ( in de elleboog ),  en  zoveel mogelijk de gepaste afstand houden van 1.5 meter van de bewoners en andere personen.

Heeft u vragen dan kunt u een mail sturen of bellen.