fort

Kwaliteit

Cliententevredenheidsonderzoek

Jaarlijks laat de Berkenhof een onafhankelijk en anoniem onderzoek doen naar de tevredenheid van haar cliënten. De onderwerpen waarnaar gevraagd wordt zijn in overleg met de cliëntenraad vastgesteld. In 2018 lag het accent op de kwaliteit van de zorgverlening en de bejegening door medewerkers. Die werd gemiddeld door de cliënten met een 8,65 beoordeeld,
In 2019 lag het accent meer op de woonsfeer en de service zoals het eten en de was verzorging. De respons van bewoners was bijna 80% en zij gaven gemiddeld een 8,96.

Kwaliteitsplan

Bekijk ons kwaliteitsplan.

Klachtenprocedure

Er bestaat een verschil tussen iets waar je niet echt tevreden over bent en een klacht. Wanneer een cliënt ergens niet tevreden over is, is het gewenst dat zij dit met een medewerker bespreekt en dat het probleem naar ieders tevredenheid wordt opgelost. Wanneer dit niet het geval is kan de cliënt of diens vertegenwoordiger een klacht indienen bij de bestuurder van de Berkenhof. Dit moet schriftelijk gebeuren. Eventueel kan dit ook mondeling maar dan moet de indiener duidelijk aangeven dat het een klacht betreft en wordt er door de bestuurder binnen enkele dagen de ontvangst van de klacht bevestigd. De bestuurder onderzoekt de klacht en doet binnen vier weken een uitspraak. Deze uitspraak wordt schriftelijk aan de indiener van de klacht bevestigd. Wanneer de indiener van de klacht geen genoegen neemt met de uitspraak kan hij of zij dit voorleggen aan de externe klachtencommissie. Deze beoordeelt de klacht opnieuw en doet hierover een bindende uitspraak. Wanneer de indiener van mening is dat deze uitspraak geen recht doet aan zijn of haar ongenoegen kan een beroep gedaan worden op de landelijke klachtencommissie.

Klachtenprocedure

Bekijk hier het jaarverslag 2019