Aanmelden

Wanneer u in aanmerking wilt komen voor zorg van de Berkenhof, kunt u zich aanmelden bij de locatie van uw keuze of contact opnemen met Meta Kroon of Jacqueline Smit. Dat kan telefonisch (hun telefoonnummers staan onder het kopje ‘contact’) of per mail via [email protected]
U moet dan wel beschikken over een passende zorgindicatie. Dat kan een indicatie voor thuiszorg/wijkverpleging zijn of een indicatie die door het CIZ is afgegeven voor zorg met verblijf. We kunnen samen met u bekijken of u die al hebt of ervoor in aanmerking komt.

Wachtlijst

Voor deelname aan de dagverzorging is er doorgaans geen wachtlijst. Voor wonen met zorg hebben de meeste locaties een wachtlijst(je). De wachttijd is uiteraard afhankelijk van het beschikbaar komen van een appartement. De gemiddelde wachttijd zegt niet veel: sommigen slaan hun ‘beurt’ graag over.
De mate van urgentie weegt meestal zwaarder dan de tijd waarop u op de wachtlijst staat.