fort

Zorg

Verzorging op maat
Wij bieden 24-uurs zorg in nabijheid. Dit geeft een veilig gevoel. Het complete zorgpakket, van huishoudelijke hulp tot volledige verpleging, wordt specifiek op uw wensen afgestemd.
Er is genoeg tijd voor persoonlijke aandacht en begeleiding om de door u gewenste zorg te geven.
U houdt hierin zoveel mogelijk zelf de regie.
Ons uitgangspunt is dat u in ons huis kunt blijven wonen, ook wanneer de zorgbehoefte toeneemt, mits dit medisch verantwoord is.
Woonzorg de Berkenhof kan bijna alle zorg bieden. Alleen mensen die, bijv. door ernstige dementie dwalen/weglopen of overlast veroorzaken voor anderen kunnen helaas niet in de Berkenhof (blijven) wonen. Dit mede doordat onze deuren ‘open’ zijn.

Comfortabel Wonen
Alle appartementen in de locaties van Woonzorg de Berkenhof zijn comfortabel en in prima staat. De meeste appartementen bestaan uit een zit/woonkamer met keukenblok, een slaapkamer en een ruime eigen sanitaire ruimte. Enkele appartementen hebben geen aparte slaapkamer maar wel een eigen ruime sanitaire ruimte. Elk appartement is rolstoeltoegankelijk, biedt privacy, verwarming, een hulpoproepsysteem en aansluitingen voor telefoon, TV en dergelijke.
U kunt gebruik maken van de gemeenschappelijke voorzieningen, de omgeving is prettig, er is een tuin met terrassen, en de service en zorg zijn prima.

Dagbesteding voor ouderen
De Berkenhof is een kleinschalig woonvoorziening waar ouderen elkaar kunnen ontmoeten. Dagelijks vinden activiteiten plaats waaraan bewoners die daar behoefte aan hebben deel kunnen nemen. Ook zelfstandig wonende ouderen kunnen hieraan voor één of meerdere dagen per week deelnemen.
In een huiselijke, gezellig sfeer wordt een dagprogramma aangeboden. De precieze invulling hiervan is afhankelijk van de wensen, interesse en de indicatie(s) van de deelnemers. Tussen de middag wordt er gezamenlijk warm gegeten. Wij ondersteunen hen daardoor bij het zelfstandig wonen en zoeken samen naar activiteiten die een waardevolle aanvulling zijn op hun dagelijks leven.

Voorbeelden zijn:
– bewegen voor ouderen,
– sociale activiteiten, zoals koffie drinken en gezelschapsspelen doen,
– creatieve activiteiten, zoals bloemschikken, timmeren en kaarten maken
– educatieve activiteiten, zoals krant lezen en geheugentraining.
– tuinieren

De Berkenhof beschikt over eigen aangepaste bussen waarmee vervoer van- en naar de Berkenhof verzorgd kan worden.

Voor vragen over de dagverzorging kunt u altijd contact met ons opnemen.

Tijdelijk Verblijf
De Berkenhof beschikt over een aantal appartementen die bestemd zijn om tijdelijk te verblijven.
Bij Kort Durende Opname (KDO) verblijft een cliënt enkele dagen of weken in De Berkenhof en ontvangt daar verzorging die door omstandigheden thuis niet aanwezig is. U kunt van KDO gebruik maken na bijvoorbeeld een ziekenhuisopname of als de verzorging thuis tijdelijk niet goed verloopt of onvoldoende is. Een Kort Durende Opname kan variëren in tijd van enkele dagen tot een aantal weken. Na de afgesproken periode kunt u vaak weer terug naar huis.