Over de Berkenhof

Visie

De Berkenhof wil ouderen met een zorgvraag een thuis bieden in een veilige en comfortabele omgeving.
Een thuis waar de zorg zich aanpast aan hun wensen, waarden en normen. Liefdevolle persoonlijke zorg en verpleging zijn hier vanzelfsprekend in verweven. Een thuis waar altijd rekening gehouden wordt met ieders persoonlijkheid, leefwijze, levensbeschouwing en voorgeschiedenis.
Wij vinden het belangrijk dat de bewoner zoveel mogelijk de eigen regie houdt en willen het verschil tussen zelfstandig thuis wonen en het wonen in een woonzorg voorziening zo klein mogelijk houden. Contact en overleg met familie vinden we belangrijk, ook zij moeten zich welkom voelen.

De locaties zijn echt kleinschalig, zo klein dat we elkaar goed kennen en tegenkomen. De sfeer is informeel, bewoners mogen meedenken en meehelpen als ze dat willen. Over het eten en activiteiten vindt bijvoorbeeld als vanzelfsprekend overleg plaats. Bewoners bepalen zelf wanneer ze in de gemeenschappelijke ruimte willen verblijven of in hun eigen appartement. De regie en verantwoordelijkheid ligt zoveel mogelijk bij de bewoner/cliënt. Familie maar ook anderen die in het dorp wonen zijn welkom, net als thuis.
Tegelijkertijd is Woonzorg de Berkenhof een erkende zorginstelling die zorg van prima kwaliteit levert. In Woonzorg de Berkenhof werkt uiteraard gediplomeerd en deskundig personeel. Maar het is een klein team en bewoners en medewerkers kennen elkaar en zijn geen nummer. We houden ons aan de eisen die door zorgverzekeraars en/of zorgkantoren worden gesteld, voor iedere cliënt is er een individueel zorgplan waar de bewoner invloed op heeft, er vindt gestructureerd overleg met bewoners en familie/contactpersonen plaats, er wordt samen gewerkt met artsen en andere hulpverleners, er is een transparante registratie, een klachtenprocedure en dergelijke.
Kortom: de zorg is gewoon goed maar de menselijke maat is bijzonder.


Het ontstaan

Hoe is de Berkenhof ontstaan? Wij (Meta Kroon en Jacqueline Smit) hebben altijd in de zorg gewerkt. We zagen dat in de reguliere zorgcentra de zorg aan het veranderen is: er komen steeds meer administratieve werkzaamheden bij en de zorg wordt steeds afstandelijker en bureaucratischer. Naar ons idee ging het helemaal de verkeerde kant op; waar het daadwerkelijk om gaat – “het zorgen voor”- leek bijzaak te worden.

Daarom zijn wij gaan rondkijken hoe het anders zou kunnen in de zorg. Eerst hebben we gekeken naar verschillende boerderijen om zo het landelijk wonen te creëren. Na een tip kwamen we terecht bij het voormalig pand van restaurant de Markies van Karabas in Kerkenveld.

Vanaf het eerste moment dat wij een kijkje in het pand namen waren we enthousiast: een hele mooie locatie, voldoende ruimte zowel in het pand als daar buiten. De locatie is prachtig en wat ook heel belangrijk is: het pand staat midden in het dorp, dus midden in de samenleving.

Samen met onze mannen hebben we het pand gekocht en opgeknapt. Dat was een hele grote en riskante stap. We wilden een hoge woonkwaliteit kunnen bieden maar het ook voor iedereen betaalbaar houden.
Inmiddels is duidelijk geworden dat dit gelukt is. Wij helpen zelf ook mee in de zorg, zodat wij dicht bij de bewoners staan en om onze passie “het zorgen voor” te kunnen blijven uitoefenen.
De reacties waren vanaf het begin heel positief. Toen in 2012 de vraag kwam of we ook in de leegstaande school in het dorp Ansen een dergelijke voorziening zouden willen opzetten zijn we daar op ingegaan. In 2015 werden we benaderd over het voormalige gemeentehuis in Havelte wat in 2016 als woonzorglocatie in gebruik genomen kon worden. In 2018 start in de voormalige school in Fort de vierde kleinschalige locatie. In alle gevallen geldt: een ander gebouw, een andere sfeer maar hetzelfde concept en dezelfde kwaliteit.

De Berkenhof is nu een officieel erkende zorgorganisatie met “productieafspraken” met gemeentes en zorgkantoor. De organisatie voldoet tenminste aan de eisen die aan elke zorginstelling gesteld worden.

Wonen en zorg zijn bij ons financieel gescheiden. Dat betekent dat u een appartement huurt en de zorg apart wordt berekend. De huur van de appartementen ligt onder de huurtoeslaggrens, de servicekosten zijn beperkt en voor de zorg betaalt u een eigen bijdrage die in het hele land gelijk is.
De zorg die u nodig heeft kan vanuit verschillende regelingen gefinancierd worden, zoals uw zorgverzekering, de WLZ, de WMO of een PGB. Samen met u kunnen we de beste mogelijkheid zoeken. Wanneer u daarover onafhankelijk advies wilt kan dat ook. Uw zorgverzekering biedt die mogelijkheid.

 


Wie zijn wij?

001. (9 van 33)

Meta Kroon is verzorgende en heeft ruim 20 jaar ervaring in de zorg, zowel binnen een instelling als in de thuiszorg.

001. (13 van 33)

Jacqueline Smit is verpleegkundige en heeft ook ruim 20 jaar ervaring in de zorg.


Samen coördineren wij De Berkenhof. Soms springen wij nog bij in de zorg maar we houden ons inmiddels vooral bezig met administratieve zaken rondom zorg en personeel.
Wanneer u meer informatie wenst, kunt u contact met ons opnemen, zie voor onze telefoonnummers het kopje contact.

De medewerkers
In elke locatie werkt een zelfstandig team van verzorgenden en verpleegkundigen met een eigen coördinator. Zij kennen de bewoners en de bewoners kennen hen. Samen zijn zij verantwoordelijk voor de gang van zaken in de locatie. Eén van de medewerkers is voor u een vast aanspreekpunt. Maar u kunt meestal met uw vragen ook terecht bij de medewerker die op dat moment dienst heeft.


Organisatie

Bestuur en Raad van Commissarissen

Zoals hiervoor al geschreven is vormen Jacqueline Smit en Meta Kroon samen ‘het bestuur’ van de organisatie. Dat ‘besturen’ vullen zij graag zo praktisch mogelijk in en zij steken regelmatig daadwerkelijk de handen uit de mouwen. Indien nodig zijn zij voor iedereen bereikbaar. Hun telefoonnummers vindt u onder het kopje ‘contact’.

Als bestuur worden zij gecontroleerd door een Raad van Commissarissen. Deze bestaat uit drie personen die erop toezien dat de beslissingen die genomen worden bijdragen aan wat de Berkenhof wil bieden: een prettige woonomgeving en goede zorg, betaalbaar en met niet meer bureaucratie dan echt nodig is.

Cliëntenraad
Er is ook een cliëntenraad. Deze bestaat uit twee leden namens elke locatie en één lid namens de deelnemers van de dagbesteding. De cliëntenraad vergadert ongeveer vijf maal per jaar en belangrijke ontwikkelingen worden daar besproken. Het bestuur wordt door de cliëntenraad gevraagd en ongevraagd geadviseerd. De namen van de leden zijn op elke locatie beschikbaar.

Ondernemingsraad
Wij zijn bezig met het oprichten van een ondernemingsraad.